Novi Novosadski put bb - Batajnica - 011/84.89.114

Banja Luka - Republika Srpska - +387/65613234

Salzburg - Austria - +43/662847883“BRAĆA CRNOMARKOVIĆ” d.o.o.

Novi Novosadski put bb,Batajnica


Centrala:

Telefon: +381(0)11/ 84.89.114, 84.89.103, 37.74.519

Fax: +381(0)11/ 37.74.529 (lokal 118), 37.74.528 (lokal 125)

E-mail: office@bracacrnomarkovic.rs


Vlasnik kompanije: Crnomarković Obrad

Telefon: +381(0)11/ 37.74.525 (lokal 112)

Telefon:+43 662 84.78.83 -11 Fax:-4

Fax: +381(0)11/ 37.74.529 (lokal 118)

E-mail: obrad@bracacrnomarkovic.rs

E-mail: obrad@braca-crnomarkovic.com


Suvlasnik kompanije: Crnomarković Mara

Telefon: +381(0)11/ 37.74.517

Telefon:+43 662 84.78.83 - 12 Fax:-22

Fax: +381(0)11/ 37.74.529 (lokal 118)

E-mail: mara@bracacrnomarkovic.rs

E-mail: mara@braca-crnomarkovic.com


Generalni direktor: Crnomarković Slavko

Telefon: +381(0)11/ 37.74.527 (lokal 116)

Fax: +381(0)11/ 37.74.529 (lokal 117)

E-mail: slavko@bracacrnomarkovic.rs


BENZINSKA PUMPA

Odgovorno lice: Mitrović Stojan


E-mail: benzinskapumpa@bracacrnomarkovic.rs


Telefon: +381(0)11/ 84.88.936 (lokal 188), 84.88.935

Fax: +381(0)11/ 84.88.937

Kontakt: Sava Lojanica

E-mail: sava@bracacrnomarkovic.rs


Kontakt: Snežana Vučetić

E-mail: snezana@bracacrnomarkovic.rs


PRODAJA I VELEPRODAJA

REBER Menadžer: Mara Crnomarković i Golić Sanja


Telefon: +381(0)11/ 37.74.519 (lokal 133)

Fax: +381(0)11/ 37.74.528 (lokal 125)

E-mail: sanja@bracacrnomarkovic.rs


AD BLUE Menadžer: Gak Dalibor


Telefon: +381(0)11/ 37.74.519 (lokal 133)

Fax: +381(0)11/ 37.74.528 (lokal 125)

E-mail: dalibor@bracacrnomarkovic.rs


REZERVNI DELOVI-DAF i SCHMITZ i SERVIS TERETNIH VOZILA

Odgovorni: Crnomarković Marko


E-mail: servis@bracacrnomarkovic.rs

E-mail: marko@bracacrnomarkovic.rs


Shop rezervnih delova: Knežević Milan


Telefon/Fax: +381(0)11/ 37.74.518 (lokal 154)

E-mail: rezervnidelovi_dafischmitz@bracacrnomarkovic.rs


Kornelije Nađ

E-mail: kornelije@bracacrnomarkovic.rs


TRANSPORTNO ODELJENJE U SRBIJI

Crnomarković Slavko, Mile Crnomarković


Telefon: +381(0)11/ 37.74.527 (lokal 116)

Fax: +381(0)11/ 37.74.529 (lokal 117)

E-mail: slavko@bracacrnomarkovic.rs

E-mail: mile@bracacrnomarkovic.rs


TRANSPORTNO ODELJENJE U SALZBURGU (AUSTRIJA)

Telefon: + 43/ 662 84.78.83

Fax: + 43/ 662 84.78.83.4

E-mail: dejan@braca-crnomarkovic.com

E-mail: alex@braca-crnomarkovic.com

E-mail: saldin@braca-crnomarkovic.com

E-mail: mara@braca-crnomarkovic.com


TEHNIČKI PREGLED VOZILA I OSIGURANJE VOZILA - DDOR NOVI SAD i UNIQA

Telefon/Fax: +381(0)11/ 37.74.526 (lokal 166)

E-mail: tehnickipregled@bracacrnomarkovic.rs